Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i vallagen (2005:837)