Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.