Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet