Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.