Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap