Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta