Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar