Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster