Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)