Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i förfogandelagen (1978:262)