Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare