Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i expropriationslagen (1972:719)