Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)