Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting