Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.