Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2000:650) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag