Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)