Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)