Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.