Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.