Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter