Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.