Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna