Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)