Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932)