Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder