Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet