Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter