Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200)