Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om inkomstindex för år 2020