Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om inkomstbasbelopp för år 2020