Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning