Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (1997:176) om underrättelse till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottmål