Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier