Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)