Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om förbud mot användning av vissa uppgifter för att utreda brott