Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)