Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer