Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet