Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2011:398) om särskild utbildning med judiska studier i grundskolan