Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om behandling av personuppgifter i det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar