Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om behandling av personuppgifter i det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar