Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)