Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning