Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, dels ändring i samma lag