Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer