Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i fängelselagen (2010:610)