Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)