Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)