Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder